Concert- en evenementenorganisator Ev’Hands boekte en promootte al jarenlang bands, maar door recente uitbreidingen bleek dat de boekingstak meer aandacht verdient. Vandaar de oprichting van Fireball Agency. In de loop der jaren is een dermate uitgebreid en goed roster opgebouwd, dat deze stap niet te voorkomen was. Met de oprichting van Fireball Agency kan de.. lees meer →